KITÜNTETÉST KAPOTT OKTATÓNK

Utolsó módosítás: 2019. augusztus 12.

A 2019. július 6-i diplomaátadó díszünnepélyen A Pedagógiai Kar SOMOS LAJOS-díját több éven át tartó, kiemelkedő teljesítményéért Lívják Emília a Reáltudományok Intézetének mesteroktatója kapta. A kitüntetést Dr. Mogyorósi Zsolt dékánhelyettes úrtól vette át.

Laudációja:
„Oktatónk 1995. február 1-én került a sárospataki tanító- és óvóképzőbe testnevelés szakos pedagógusként. Immár közel huszonöt éve tanítja az óvódapedagógus, a tanító, illetve a csecsemő- és kisgyermeknevelő szakos hallgatókat a testnevelés tanításának elméletére és módszertanára. Rendszeres és aktív résztvevője a hallgatók gyakorlati képzésének, valamint az utóbbi néhány évben az óvodapedagógus szak fő szervezője, koordinátora. Az óvodapedagógus és tanító szakon választható modulok közül az egyik legnépszerűbb ismeretkör az általa gondozott gyógytestnevelés.

Lívják Emília, az egri helyszínű óvodapedagógus képzés magas színvonalú szakmai minőségének fenntartása érdekében 2014 szeptemberétől minden tanévben, nappali és levelező tagozaton is, többletmunkaként jelentős mennyiségű kontaktóra tartását vállalta. Az egri kollégák a szakmai gyakorlatok megválaszolatlan kérdéseivel azóta is fordulhatnak és fordulnak is hozzá.
Szakértelme nélkülözhetetlen volt az óvodapedagógus alapszak akkreditációs dokumentációja, illetve a későbbi módosítások készítése során is. Teljes egészében az ő nevéhez kötődik az általános képzésben a testnevelés tantárgyegység, a differenciált szakmai ismeretekben pedig a gyógytestnevelés modul kidolgozása. A mesteroktató a szakmai gyakorlat tanegység-leírásaiban és a kapcsolódó útmutatók kidolgozásában is folyamatosan oroszlánrészt vállal.

Biztosak vagyunk abban, hogy valamennyi pedagógusképző kollégának példaként állítható Lívják Emília elkötelezettsége és szakmai hitelessége."

 

 

 

 


< Vissza