TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA A COMENIUS CAMPUSON

Utolsó módosítás: 2019. május 14.

2019. április 30-án rendezte meg a házi Tudományos Diákköri Konferenciát a Sárospataki Comenius Campus.

A Sárospataki Campus szekciójára négy hallgató nyújtott be TDK-dolgozatot: BÓCSI ALEXANDRA, MÁRI ANITA ERIKA, MISKOLCZI LILLA ANNA és VASS REBEKA. Mind a négy hallgató előre jelezte, hogy TDK-dolgozatát a konferencián való bemutatása alapján szakdolgozati védésnek kívánja minősíttetni, amelyre a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat lehetőséget nyújt.

A konferencia bírálóbizottságának tagjai: DR. BEDNARIK LÁSZLÓ (elnök), DR. PODLOVICS ÉVA LÍVIA, WIERSUMNÉ DR. GYÖNGYÖSI ERIKA oktatók és SZALMÁS ALÍZ hallgató voltak. A bizottság mindegyik hallgató munkáját alkalmasnak találta a 2021-ben rendezendő XXXV. OTDK-n való megmérettetésre, ezért az országos versenyre való továbbjutásukat javasolta.

A házi TDK-konferencián I–III. helyezéseket is kiosztott a bizottság. Ezekben a következő hallgatók részesültek:

I. helyezett: VASS REBEKA, óvodapedagógus (BA) III.
Dolgozatának címe: Az anyanyelvi játékok jelentősége az óvodai nyelvi-kommunikációs nevelésben.
Témavezetője: Dr. Toma Kornélia, főiskolai docens

megosztott II. helyezett: BÓCSI ALEXANDRA, óvodapedagógus (BA) III.
Dolgozatának címe: Az élmény vizuális megjelenése, vizuális kifejezőeszközei és változásai a gyermekrajzokban.
Témavezetője: Dr. Lenkey-Tóth Péter, egyetemi docens

megosztott II. helyezett: MISKOLCZI LILLA ANNA, tanító (BA) IV.
Dolgozatának címe: A beszédfejlesztés feladatkörei és eljárásai az alsó tagozaton.
Témavezetője: Dr. Toma Kornélia, főiskolai docens

III. helyezett: MÁRI ANITA ERIKA, óvodapedagógus (BA) III.
Dolgozatának címe: Az óvodás korú gyerekek környezeti nevelése
Témavezetője: Dr. Nagy György, egyetemi docens

A helyezést elért és az országos versenyre továbbjutott hallgatókat az egyetemi Tudományos Diákköri Bizottság pénzjutalomban részesítette.

Dr. BEDNARIK LÁSZLÓ, a bírálóbizottság elnöke megköszönte a résztvevők munkáját, jelenlétét, és a hallgatókat további kutatómunkára buzdította.

Sárospatak, 2019. április 30.

Hír: Dr. Toma Kornélia és Dr. Bednarik László
Fotók: Sasi Gábor

 

        


< Vissza