A 2016/17. tanév II. félévében oktatott tárgyak

Utolsó módosítás: 2017. március 30.

Tanító szak
A biomassza energetikai alkalmazásának alapjai
A világ természeti földrajza
Anyag, energia, információ
Atlétika I.
Az ember megismerése és egészsége
Az iskola előtti fejlesztés intézményei és programjai
Egészséges életmód és életvezetés
Elektronikus tanulási környezetek
Energiagazdaság, energiapolitika
Függvények, az analízis elemei
Iskolai egészségtan
Kézilabda
Környezeti nevelés és a környezet fenntarthatósága
Közlekedés
Labdarúgás
Pályaorientáció, közösségi szerepek
Számelmélet, algebra
Tárgyi kultúra, technológiák, termelés
Terepgyakorlat
Testnevelés az 1-4. osztályban – Gimnasztika és természetes mozgásformák
Testnevelés elmélet és módszertan
Torna II.
Tudománytörténeti és matematikai érdekességek

 

Óvodapedagógus szak
Az informatika óvodai alkalmazásai
Az iskola előtti fejlesztés intézményei és programjai
Csoportos gyakorlat-Óvodai interakciók elemzése
Egészséges életmód és életvezetés
Egyéni gyakorlat – Megfigyelés, bekapcsolódás az óvodai életbe-Játéktevékenység
Fenntarthatóság pedagógiája, lehetőségei
Környezeti nevelés és a környezet fenntarthatósága
Matematika a gyakorlatban
Óvodai testnevelés - Gimnasztika
Óvodai tevékenységek és interakciók elemzése 2. (csoportos)
Óvodai tevékenységek önálló irányítása 2. (egyéni)
Óvodapedagógusi önreflexió
Testnevelés elmélet és módszertan
Weblapszerkesztés

 

Részismereti képzés
Természetismeret
A felépítés és a működés kapcsolata a természetben
Környezetvédelem
Társadalomföldrajzi terepgyakorlat
Matematika
A matematika tanítása (5-6. osztály)
Analízis I.
A geometria alapjai
Valószínűségszámítás, matematikai statisztika

 

MA képzés
Elektronikus tanulási környezetek
Pedagógiai esetmegbeszélés

 

Gyakorlatvezető mentortanár
A modern információs kommunikációs technikák alkalmazása a pedagógiában

 

Csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó FOSZ képzés
A neveléstudomány értelmezései
Számítógépes adatfeldolgozás

 

Programtervező informatikus FOSZ képzés
Adatszerkezetek és algoritmusok
Dinamikus WEB-programozás
Diszkrét matematika
Haladó információ-technológiai ismeretek
Magasszintű programnyelvek
Operációs rendszerek
Programozási környezetek
Szoftverjog és biztonságtechnika

 

Turizmus-vendéglátás FOSZ képzés
Az Európai Unió fejlesztéspolitikája és turisztikai vonatkozásai
Rendezvényszervezés
Számítógépes adatfeldolgozás
Számviteli alapok
Turisztikai alapismeretek
Turisztikai erőforrások
Vállalati pénzügyek

 

Szőlész-borász FOSZ képzés
Borászati technológia
Bormarketing alapjai
Borok érzékszervi bírálata
Gazdasági gyakorlat
Marketing
Szőlő és borágazat rendeleti szabályozása
Szőlőtermesztés technológiája


< Vissza