Oktatók kutatási témái:

Utolsó módosítás: 2017. március 01.

Bednarik László
Az értekezés címe: Automatizált kérdésgenerálás annotált szövegből
Doktori iskola: Miskolci Egyetem, Hatvany József Informatikai Tudományok Doktori Iskola

Nagy György
Az értekezés címe: A metastabil defektek spektroszkópiája a SbxSe 1-x üvegszerű félveze-tőkben
(Спектроскопія метастабільних дефектів в склоподібних напівпровідниках SbxSe 1-x)
(Doktori iskola) Vezető szervezet: Ukrán Tudományos Akadémia Félvezetők Intézetének Fo-tokémiai jelenségek részlege

Stóka György
Az értekezés címe: Az informatika alkalmazási lehetőségei a tanító szakos hallgatók ma-tematika tantárgy-pedagógiai képzésében
Doktori iskola: Debreceni Egyetem, Matematika- és Számítástudományok Doktori Iskola

Wiersumné Gyöngyösy Erika
Az értekezés címe: Számítógéppel segített matematikaoktatás: lehetőségek és veszélyek
Doktori iskola: Debreceni Egyetem, Matematika- és Számítástudományok Doktori Iskola

Lívják Emilia
Kutatási téma: A perzisztált primitív reflexek hatása a mozgásfejlődésben és a tartáshibák kialakulásában
Doktori iskola: Semmelweis Egyetem Sporttudományok Doktori Iskola, Sport,- Nevelés.- Társadalomtudomány Program


Vismeg István
Kutatási téma: A felnőtt lakosság mozgásos aktivitásának motivációs bázisa B-A-Z me-gyében
Doktori iskola: ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Doktori Iskola, Andragógia program

 

 

 


< Vissza